axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us

Доставка до клиентите


След като товарът с втечнен природен газ пристигне в страната на местоназначение, той се разтоварва и съхранява в резервоарите на терминала за втечнен природен газ. След това се доставя до крайният клиент като:

  • се регазифицира постепенно в зависимост от търсенето и се вкарва в газоразпределителната мрежа,
  • се натоварва на камиони на AXÈGAZ, за да се достави директно на клиентите.
LNG tanker
LNG delivery by road tanker