axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us
Начало > Професионални решения > Решения за транспорта

Решения за транспорта


Solutions Transports

Вашите нужди

Горивото е основният експлоатационен разход на тежкотоварния автомобил (HGV). В постоянният стремеж към по висока конкурентоспособност, повечето превозвачи прилагат най-интелигентни решения, за да поддържат разходите за гориво възможно най-ниски.

Секторът на автомобилния транспорт е на второ място по потребление на енергия след отоплението на жилишните сгради. Той представлява почти 30 % от крайното потребление на енергия и е отговорен за една трета от емисиите на CO2.

За да подобрите икономическите и екологичните показатели на вашия автопарк, може би търсите алтернатива на дизеловото гориво. Природният газ е единственото гориво, което предлага ефективно решение, което е достъпно веднага..

Предимства на втечнения природен газ като транспортно гориво

Повече от 10 милиона превозни средства по света се движат на природен газ. Природният газ за превозни средства (ППС / Метан) се съхранява в резервоара на превозното средство под формата на компресиран природен газ (КПГ/CNG) или втечнен природен газ (ВПГ/LNG). Газовите двигатели са показали висока производителност и надеждност. Товарните и пътническите превозни средства на автомобилни производители като Iveco, Scania Volvo Trucks, Mercedes и др. са в експлоатация от доста време в много държави. Те са доказали своята надеждност и ефективност. При съхраняване на газа в течна форма (LNG), камионите с газови двигатели могат да постигнат експлоатационен пробег (до 1700 км), сравним с този на конвенционалните дизелови камиони.

Като се вземат предвид всички експлоатационни разходи (включително амортизацията на инвестицията за закупуване на превозното средство), замяната на дизеловото гориво с природен газ дава възможност за икономии от 10 до 20 % в зависимост от размера на автопарка, използването на превозното средство и разликите в цените на двете горива.

Превозните средства на природен газ на практика не отделят замърсители (NOx и фини частици), а ниското им ниво на шумови емисии е съвместимо с ограниченията, които градските власти все по-често налагат върху доставките в рамките на населените места. Емисиите на CO2 и други парникови газове на автомобилите на природен газ могат да бъдат с 20% по-ниски от тези на техните дизелови аналози. Те могат да бъдат намалени с до 90%, ако изберете биометан (както био-LNG, така и био-CNG), предлаган от AXEGAZ T&T: оперативно зареждате както обикновено с природен газ и получавате Сертификат ,гарантиращ, че той е произведен от възобновяеми източници.

Решението за втечнен природен газ на пътя

Axegaz T&T предлага AXECARD, картата за гориво, специализирана за зареждане с LNG и CNG:

 • Зареждане с LNG и CNG по европейските транспортни коридори,
 • Използване на бензиностанциите на самообслужване за втечнен и компресиран природен газ на големите мрежи,
 • атрактивни цени,
 • 24-часово обслужване на клиенти.

Зарядна станция за втечнен природен газ

Axegaz T&T ще ви помогне да инсталирате и експлоатирате станция за зареждане с втечнен природен газ, като:
 • помага при избора и оценката на подходящото местоположение,
 • изработва оптимален проект на станцията,
 • контролира издаването на разрешителни, строителството и въвеждането в експлоатация,
 • поддържа технически, снабдява с газ и експлоатира станцията за вас.
По този начин можете да се съсредоточите върху оптималното използване на вашия автопарк и вашите транспортни потоци.

Въпроси, които трябва да си зададете

За да обмислите правилно проект за зареждане с втечнен природен газ, трябва да определите някои основни моменти :
 • брой и марка на участващите камиони,
 • годишен пробег,
 • транспортни потоци и маршрути.