axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us

Компанията


AXEGAZ T&T е независима компания, основана и притежавана от опитни професионалисти в тази област, които от 2012 г. насам са реализирали множество проекти за втечнен природен газ с малки обеми (small scale LNG) в голям брой държави.

В сътрудничество със своите партньори, Axegaz T&T предлага персонализирани решения, за да могат клиентите ни да се възползват от многобройните предимства на природния газ.

Axegaz T&T съдейства по следния начин за осъществяването на вашите проекти за втечнен природен газ в малки обеми:

  • Техническо проучване
  • Финансиране
  • Административни процедури
  • Инсталиране на съоръженията за втечнен природен газ
  • Доставка на втечнен природен газ
  • Поддръжка на съоръжението за втечнен природен газ
  • Управление на аварийните ситуации