axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us

Втечняване


Процесът на втечняване на природния газ се състои в охлаждане на газа до температура от -160 градуса по Целзий при нормално атмосферно налягане. При този процес газът се превръща в течност, като обемът му се намалява 600 пъти. Това позволява пренос на по-големи количества енергия по целия свят.

За разлика от сгъстения природен газ, който се доставя директно по тръбопровод от районите на добив (например Алжир и Русия), втечненият природен газ е почти чист метан, тъй като другите му компоненти се отстраняват в процеса на втечняване:

  • Въглеродният диоксид трябва да бъде отстранен предварително, тъй като той би повредил инсталациите за втечняване, замръзвайки в тях. Той обикновено се счита за отпадъчен продукт.
  • Въглеводородите, които са по-тежки от метана (етан, бутан, пропан), се извличат и продават като суровина или като гориво за нефтохимическата промишленост.
  • Хелият е страничен продукт със значителна търговска стойност.