axegaz
facebook border=twitterlinkedin lien youtube
Contact us

Индустриални решения


Solutions for industry

Вашите нужди

Вашият промишлен обект е твърде отдалечен от газоразпределителната мрежа, за да може да се свърже с нея, но въпреки това искате да получите конкурентните предимства (цена, наличност, стабилност), които само природният газ може да осигури.

Целта ви е да можете да захранвате инсталациите си (технологични процеси, производство на топла вода, отопление на помещения) без ограничение на наличната мощност с един доставчик.

Енергийната ефективност е една от основните ви грижи и се стремите да намалите разходите за поддръжка на вашите съоръжения за производство на топлина. Търсите алтернатива на втечнения нефтен газ (бутан или пропан), чиято изключително променлива цена опустошава годишните ви бюджети, или по-гъвкаво и печелившо решение от вашата инсталация за тежък мазут, чиято надеждност е незадоволителна, а разходите за поддръжка и модернизация се увеличават.


Освен това сте загрижени за имиджа на вашата компания и желаете да използвате чиста и модерна енергия, която ще гарантира спазването на настоящите и бъдещите ограничения на емисиите (CO2, NOx, сяра и др.).

Вашите изисквания

Контролът на разходите за енергия е ключов въпрос от сега нататък. Втечненият природен газ, както и природният газ от мрежата (понастоящем най-евтиният наличен енергиен източник), ви предлага стабилни цени в дългосрочен план, с възможност за предварително закупуване за значително дълги периоди.

Втечненият природен газ ви позволява също така да подобрите ефективността на вашите инсталации благодарение на оборудването с висока енергийна ефективност и възможността за оползотворяване на енергията, отделяна от продуктите на горене.

Тъй като екологичните ограничения стават все по-строги, става ясно, че изборът на LNG е най-доброто доказателство за ангажираността на един промишлен обект за един по-чист свят.

Решението на Axegaz T&T


Екипът на Axegaz T&T се грижи за:

  • Проектиране, доставка и монтаж на инсталация за втечнен природен газ,
  • Финансиране на инсталацията за втечнен природен газ (ако е необходимо),
  • Техническа поддръжка и експлоатация, включително автоматично зареждане с гориво.


Въпроси, които трябва да си зададете

За да разгледате правилно проект за втечнен природен газ, трябва да определите някои основни параметри:

  • Какви са нуждите, които искате да задоволите?
    Какво е месечното и годишното потребление и инсталирания капацитет за всяко едно отделно съоръжение използващо природен газ.
  • Какви краткосрочни предложени промени или разширения могат да повлияят на вашите нужди и какъв период на автономност искате за вашия обект ?
  • Добре ли е определено географското положение на обекта? Какво ще бъде наличното пространство за инсталацията за втечнен природен газ, ще бъде ли то лесно достъпно за камиона за доставка на Axegaz T&T ?
  • Каква е планираната дата за стартиране на проекта и пускане в експлоатация?